Izpit IRP-R2

Nerazvrščeno

V soboto 5. septembra je May uspešno opravila še enega izmed zadnjih reševalskih izpitov in sicer IRP-R2. Pod budnim očesom Ljuba Megliča je na logaškem poligonu najprej opravila poslušnost z 91 točkami. Ruševinski del se je pa dogajal v bližini vasi Laže. Sodnik Vlado Gerbec je njeno delo ocenil z 168 točkami.

Lovski izpit

Nerazvrščeno

V soboto 28.9.2013 je Haya uspešno opravila lovsko preizkušnjo za retrieverje in si tako priborila lovski izpit, da lahko izvaja lov v lovišču. V lovišču LD Čaven je v organizaciji LKD Gorica – Nova Gorica in LD Čaven potekala lovska preizkušnja za retrieverje.