V soboto 5. septembra je May uspešno opravila še enega izmed zadnjih reševalskih izpitov in sicer IRP-R2. Pod budnim očesom Ljuba Megliča je na logaškem poligonu najprej opravila poslušnost z 91 točkami. Ruševinski del se je pa dogajal v bližini vasi Laže. Sodnik Vlado Gerbec je njeno delo ocenil z 168 točkami.